Aktivitetsforeningen Vestervold 

Foreningens formål er at skabe et socialt fællesskab blandt pensionisterne i Nyborg Kommune, og gennemføre møder og aktiviteter for medlemmerne.

E-mail    akt.vvold@mail.dk         Adresse Kgs. Bastionsvej 2 5800 Nyborg 

     Tlf.: 20 47 63 86      Kontoret er åbent  mandag – torsdag 09:30 – 12:00

                Startside   Cafeen  Porcelænsmaling    Gymnastik  Knipling  Datastuen

                  Stavgang  Nyborg Miniby   Billard        

                                                                                    

 

 

 


Arrangementer: 

Generalforsamling  Mandag, den 19. februar 2018 kl.14:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Valg af to stemmetællere

4. Formanden aflægger beretning.

5. Foreningens kasserer fremlægger det kontrollerede regnskab.

6. Cafeens kasserer fremlægger det kontrollerede regnskab for Cafeen.

7. Indkomne forslag

8. Fastsættelse af kontingent

9. Valg af bestyrelse (Lisabeth Spælling og Laurits Knudsen er på valg)

10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

11. Valg af bilagskontrollant til Aktivitetsforeningen

12. Valg af bilagskontrollant til Cafeen

13. Valg af bilagskontrollant suppleant (modtager genvalg)

14. Eventuelt

Marts

Banko  Mandag d. 12 marts kl. 13.30

Modeshow
  Søndag, den 18. marts kl. 13:30 har vi modeshow, hvor vi viser forårets og sommerens nyheder. Benyt lejligheden til at se de nye forårsfarver og få inspiration til fornyelse af garderoben.

Faste aktiviteter

 

Mandag;

10.00 – 12.00 Billard (Grethe Jensen)

10.00 – 12-00 Mandagsklubben (Yvonne Mortensen)

10.00 – 12.00 IT kursus (Mads Midtiby)

13.00 – 16.00 Hobbyarbejde m.m. (Lisabeth Spælling)

13.00 – 16.00 Knipling (Birthe Jensen)

13.30 – 14.30 Siddende gymnastik (Birthe Brogaard)

14.00 - 17.00 Danehofquilterne. (Lis Brunbjærg)

14.30 – 16.00 Åben træning ( Inga Østergaard - NN)

Tirsdag;

9.30 – 12.00 Sølvarbejde og knipling (Anna Lise Nielsen)

9.30 – 12.00 Billard (Arne Nielsen)

10.00 – 12.00 Stavgang (Krista Nielsen) og fra Sprotoften (Jytte Andersen)

13.30 - 18.00 Damebridge (Karen Secher)

14.00 – 17.00 Kortspil 2 (Karen Margrethe )

14.30 – 17.00 Åben Kreativ Værksted (Eva Jensen)

14.30 - 16.30 Decoupage (Lone Larsen)

18:30 - 22:00 Barn og Voksen Venner(Finn Skov) en gang månedligt

Onsdag:

9.30 – 12.00 Billard (Poul Lemvigh)

9:30 – 11.30 Billedbehandling (Ulla Friis)

13.00 – 15.00 Slægtsforskning(Laurits Knudsen)

10.00 – 12.00 Skak (Leif Christensen)

12.00 – 16.00 Bridge (Tage Nielsen)

14.30 – 16.30 Billard (Børge Larsen)

19.00 – 22.00 Bridge for begyndere (Tage Nielsen)(ikke sidste onsdag i

måneden)

Torsdag:

9:30 - 13:00 Danehofquilterne.(Lis Brunbjærg)

9.30 – 12.00 Nyborg Miniby (Bent Rasmussen)

9.30 – 12.00 Billard (Benny Gangelhof)

13.00 – 16.30 Kortspil

13.00 – 16.00 Patchwork (Lisabeth Spælling)

14.00 – 16.30 Porcelænsmaling

14.30 – 16.30 Decoupage (Lone Andersen)

18.00 – 23.00 Bridge (Grete Holm Nielsen)

18:30 – 22:00 Østfyns (Fotoklub (Erik Spangholm)

18.00 - 20.00 Studiekreds på engelsk i Lige uge (Kirsten Jensen)

Fredag:

10.00 - 12.00 Billard (Bent Rasmussen)

10.00 – 14.30 Bridge (Knud Peder Hansen)

10.00 – 12.00 IT kursus (Mads Midtiby)