Aktivitetsforeningen Vestervold 

Mødested for aktive pensionister i Nyborg

E-mail    mail@aktvestervold.dk         Adresse Kgs. Bastionsvej 2 5800 Nyborg 

Kontortid mandag - torsdag 9:30 - 12:00 Tlf. 20 47 63 86

MobilePay 682339

 

Aktivitetsforeningen er en levende forening med mange muligheder for at dyrke sine interesser  og møde nye mennesker.  

Hjem

Cafeen

Danehofquilterne

Minibyen

Datastuen

Knipling

Billard

Gymnastik

Bridge

Porcelænsmaling

Stavgang

Kreativt værksted

Om os

Kontakt

 

 Foreningen planlægger løbende forskellige arrangementer, som

                      syng sammen eftermiddage

                      bankospil en gang om måneden

                      foredrag

                      ture til spændende steder

                     Spisning og underholdning


Generalforsamling Tirsdag d 28 februar kl. 13.30

Dagsorden

Punkt 1) Valg af Dirigent

Punkt 2) Godkendelse af dagsorden

Punkt 3) Valg af 2 stemmetællere

Punkt 4) Formanden aflægger beretning

Punkt 5) Foreningens kasserer fremlægger det kontrollerede regnskab

Punkt 6) Cafeens kasserer fremlægger det kontrollerede regnskab

Punkt 7) Indkomne forslag

Punkt 8) Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)

Punkt 9) Valg af bestyrelse, på valg er: Mads Midtiby, Lene Nielsen og Lis Brunbjærg, alle modtager genvalg

Punkt 10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen på valg er: Tage Nielsen og Jørgen Jørgensen, begge modtager genvalg

Punkt 11) Valg af bilagskontrollant til Aktivitetsforeningen på valg er Kirsten Jensen

Punkt 12) Valg af bilagskontrollant til Cafeen, på valg er Kirsten Jensen

Punkt 13) Valg af billagskontrollant suppleant, på valg er Rita Laugesen

Punkt 14) Eventuelt

Gratis adgang m/ kaffe og brød

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen senest 14. februar.

Efter generalforsamlingen vil vi vise Carsten Fischers dokumentar / film om byggeriet af Storebæltsbroen.

  Faste aktiviteter hver uge 

 Mandag;

10.00 - 11.45   Datastue Pc (Mads Midtiby)

10.00 – 12.00  Billard (Grethe Jensen)

10.00 – 12-00  Mandags klubben (Yvonne Mortensen)

13.00 – 16.00  Hobbyarbejde m.m. (Lisabeth Spælling)

13.00 – 16.00  Knipling

13.00 – 14.00  Siddende gymnastik (Birthe Brogaard)

14.00 - 17.00  Danehofquilterne. (Lis Brunbjærg)

14.30 – 16.00  Åben træning (Inga Østergaard )

Tirsdag;

  9.30 – 12.00  Knipling (Karin Westh)

  9.30 – 12.00  Billard (Arne Nielsen)

  9.30 – 12.00  Nyborg Miniby (Lars Rode)

10.00 – 12.00  Stavgang (Birgitte Simonsen)

14.00 – 17.00  Kortspil 2 (Karen Margrethe)

14.30 – 17.00  Åben Kreativ Værksted (Eva Jensen)

Onsdag:

  9.30 – 12.00  Billard ()

  9.30 - 11.30  Billedbehandling( Ulla Fris)

10.00 – 12.00  Skak (Agathon Ørking)

12.00 – 16.00  Bridge (Tage Nielsen)

14.30 – 16.30  Billard (Knud Erik Jensen)

Torsdag:

  9:30 - 13:00  Danehofquilterne. (Lis Brunbjærg)

  9.30 – 12.00  Nyborg Miniby (Lars Rode)

  9.30 – 12.00  Billard (Benny Gangelhof)

10.00 – 11.45  Slægtsforskning (Laurits Knudsen)

13.00 – 16.00  Patchwork (Lisabeth Spælling)

14.00 – 16.30  Porcelænsmaling (Inga Østergaard)

18.00 - 20.00  Studiekreds på engelsk (Kirsten Jensen)

Fredag:

10.00 - 12.00   Billard (Bent Rasmussen)

10.00 –14.30   Bridge (Knud Peder Hansen)

 

 

Velkommen til en ny sæson på Vestervold.

Vi præsenterer her programmet for 2023.  Datoerne ligger fast, men indholdet på foredrag kan ændres.

Nye medlemmer er velkomne. Kontingent 100 kr. pr år


Program 2023

Torsdag d 26 januar kl. 13.30 Foredrag ved: Skuespiller, instruktør og dramalærer Torben Iversen, som fortolker HC Andersens Eventyr. Se mere www.hcandersen-paraden.dk/cv-torben-iversen Tilmelding nødvendig   Pris 25.-

Mandag 13. februar kl. 13.30: Banko

Tirsdag d 28. februar Generalforsamling:   Forslag der ønskes behandlet skal fremsendes senest 14. feb. 2023

Mandag d. 13. marts kl. 13.30 Banko

Onsdag d. 15. marts  Bustur til  Det ny Teater:  Mis Saigon  Udsolgt

Torsdag d. 23 marts kl. 13.30: Foredrag:  Forfatter og ”Sprogdoktor” Anders W Berthelsen Odense fortæller om sprogets forandring.  Se mere www.awb.dk Tilmelding nødvendig Pris kr. 25

Torsdag d. 20.april kl. 13.30: Foredrag  Journalist Liv Mygind der har gjort det til sin levevej at hjælpe ældre mennesker med at forevige deres livshistorier. se mere https://livshistorier.net/kontakt/

Tilmelding nødvendig pris kr. 25

Mandag d. 8. maj kl. 13.30: Banko

Torsdag d. 11. maj   Bustur til Moesgaard museum.  

Program følger.

Torsdag d. 1. juni Sommerafslutning med Spisning og underholdning

Fredag d. 2. juni til mandag d. 4. august Sommerferie

 Mandag d. 11. sep.  kl. 13.30 Banko

Torsdag d. 21. sep. Kl. 13.30 Foredrag

 Mandag d. 9. okt. Kl. 13.30 Banko

 Torsdag d. 19. okt. Kl. 13.30:  Foredrag

 Mandag d 13. nov. Kl.13.30 Banko

 Torsdag d. 23. nov. Kl. 13.30 Jule Bazar

 Torsdag d 30 nov. Juleafslutning med spisning og underholdning.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 
   

 

Dette Websted blev sidst opdateret 01. februar 2023 af Mads Midtiby