Aktivitetsforeningen Vestervold 

Mødested for aktive pensionister i Nyborg

E-mail    mail@aktvestervold.dk         Adresse Kgs. Bastionsvej 2 5800 Nyborg 

Kontortid mandag - torsdag 9:30 - 12:00 Tlf. 20 47 63 86

MobilePay 682339

 

Aktivitetsforeningen er en levende forening med mange muligheder for at dyrke sine interesser  og møde nye mennesker.  

Hjem

Cafeen

Danehofquilterne

Minibyen

Datastuen

Knipling

Billard

Gymnastik

Bridge

Porcelænsmaling

Stavgang

Kreativt værksted

Om os

Kontakt

 

 Foreningen planlægger løbende forskellige arrangementer, som

 Syng sammen eftermiddage

  Bankospil en gang om måneden

 Foredrag

 Ture til spændende steder

 Spisning og underholdning


Der indkaldes til Ordinær generalforsamling i Aktivitetsforeningen Vestervold den 22. februar 2024 kl. 13.30 på Vestervold, Kgs. Bastionsvej 2 5800 Nyborg. 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter. 

Punkt   1) Valg af Dirigent

Punkt   2) Godkendelse af dagsorden

Punkt   3) Valg af 2 stemmetællere

Punkt   4) Formanden aflægger beretning

Punkt   5) Foreningens kasserer fremlægger det kontrollerede regnskab

Punkt   6) Cafeens kasserer fremlægger det kontrollerede regnskab

Punkt   7) Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår tilføjelse til vedtægternes § 4  Generalforsamlingen. Generalforsamlingen indkaldes senest 4 uger før generalforsamlingen.

Punkt   8) Fastsættelse af kontingent, Bestyrelsen foreslår uændret 100 kr. pr. år.

Punkt   9) Valg af bestyrelse, på valg er: Lisabeth Spælling, modtager genvalg, Laurits Knudsen, modtager ikke genvalg

Punkt 10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen på valg er: Jørgen Jørgensen, modtager  genvalg.  Nyvalg af 1 suppleant til bestyrelsen.       

Punkt 11) Valg af bilagskontrollant til Aktivitetsforeningen på valg er Lis Henriksen

Punkt 12) Valg af bilagskontrollant til Cafeen, på valg er Lis Henriksen

Punkt 13) Valg af billagskontrollant suppleant, på valg er Rita Laugesen

Punkt 14) Eventuelt 

 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen senest d. 8. februar.    

                                                                 Med venlig hilsen

     Bestyrelsen  


 

Faste aktiviteter hver uge 

 Mandag;

9.30 - 11.30    It support (Mads Midtiby)

10.00 – 12.00  Billard (Grethe Jensen)

10.00 – 12-00  Mandags klubben (Yvonne Mortensen)

13.00 – 16.00  Knipling

13.00 – 14.00  Siddende gymnastik (Birthe Brogaard)

14.00 - 17.00  Danehofquilterne. (Lis Brunbjærg)

14.30 – 16.00  Åben træning (Inga Østergaard )

Tirsdag;

  9.30 – 12.00  Knipling (Karin Westh)

  9.30 – 12.00  Billard (Arne Nielsen)

  9.30 – 12.00  Nyborg Miniby (Lars Rode)

10.00 – 12.00  Stavgang (Birgitte Simonsen)

14.30 – 17.00  Åben Kreativ Værksted (Eva Jensen)

Onsdag:

  9.30 – 12.00  Billard ()

  9.00 - 11.00   RepairShop (Preben Andersen)

  9.30 - 12.30  Billedbehandling( Ulla Fris)ulige uger

10.00 – 12.00  Skak (Agathon Ørking)

12.00 – 16.00  Bridge (Bodil Andersen)

14.30 – 16.30  Billard (Knud Erik Jensen)

Torsdag:

  9:30 - 13:00  Danehofquilterne. (Lis Brunbjærg)

  9.30 – 12.00  Nyborg Miniby (Lars Rode)

  9.30 – 12.00  Billard (Benny Gangelhof)

13.00 – 16.00  Patchwork (Lisabeth Spælling)

14.00 – 16.30  Porcelænsmaling (Inga Østergaard)

18.00 - 20.00  Studiekreds på engelsk (Kirsten Jensen)

Fredag:

10.00 - 12.00   Billard (Bent Rasmussen)

10.00 –14.30   Bridge (Knud Peder Hansen)

 

 

Velkommen til en ny sæson på Vestervold.

Vi præsenterer her programmet for 2024.  Datoerne ligger fast, men indholdet på foredrag kan ændres.

Nye medlemmer er velkomne. Kontingent 100 kr. pr år


Program for 2024

25.01.2024    kl. 13.30  Foredrag  v politiet:  Samhandel, kontaktbedrageri, falske SMS/E-mail og Dating-svindel. Pris 25 kr for kaffe og brød  Tilmelding nødvendig 

08-02-2024  kl. 15.00    Bustur til Det kongelige Teater ”Inden for murene”

12-02-2024  kl. 13.30  Banko

22-02-2024 kl. 13.30   Generalforsamling 

11-03-2023   kl. 13.30  Banko

21-03-2024  kl. 13.30  Foredrag  Kresten Drejergaard, biskop emeritus:” Mit livs stork”.

08-04-2024   kl. 13.30  Banko

18-04-2024  kl. 13.30  Foredrag v Jan Andersen Vindinge tema Carl Nielsens musik

13-05-2024  kl. 13.30  Banko

15-05-2024   Bustur til Oksbøl: Vi skal besøge Tirpitz Museet, (Blåvand Bunkermuseum) som er tegnet af Bjarne Ingels. Der er forskellige spændende udstillinger, bl.a. et ravmuseum.

30-05-2024   Sommerafslutning m. spisning og underholdning af sangerinde Charlotte Lo

Sommerferie   fra 31-05-til 02-09-2024

0909-2024   kl. 13.30  Banko

26-09-2024   Bustur til Grænsemuseet og Christiansfeld.

14-10-2024 kl. 13.30   Banko

31-10-2024 kl.   14.00  Foredrag Øjensygdomme Per Flesner Odense

11-11-2024   kl. 13.30 Banko

14-11-2024  kl. 13.30  Jule Bazar   Med salg og div. Udstillinger

28-11-2024   Jule afslutning med spisning og underholdning.


 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 
   

 

Dette Websted blev sidst opdateret 25. januar 2024 af Mads Midtiby